ไฟป่า…หรือ ไฟเผา?

“ไฟป่า” เกิดจากธรรมชาติ…แต่ “ไฟเผา” เกิดจากคน!

ไฟเผา…นับวันจะเกิด มากขึ้น

จนก่อให้เกิดปัญหา  หมอกควันพิษ ตามจังหวัดต่างๆ ใน ภาคเหนือ.

ทำไมต้อง เผา?

การเผา ไร่ข้าวโพด, บ้าง ไร่ข้าวบนบนดอย
….เป็นการทำลายซากต้นที่ใช้ แรงงาน น้อยๆ !

การทำ ไร่เลื่อนลอย
เรียกเพราะๆ ว่า… ไร่หมุนเวียน.
ชาวเขาจะมีไร่อยู่  3 – 4  แปลง…ทำไร่หมุนเวียนกันไป.
เผา แปลงที่  1 ปีนี้…ปลูก แปลงที่ 2,
เผา แปลงที่ 2  ปีหน้า…ปลูก แปลงที่ 3.
ปีที่ 3 จึงหมุนเวียนกลับมาปลูก แปลงที่ 1 ใหม่
…ทิ้งไป  2 ปี เพื่อ ฟื้นหน้าดิน!

เผา เพื่ออะไร?
เผาเพื่อ  เห็ดถอบ หรือ เห็ดเผาะ…แล้วแต่จะเรียก,
เผาเพื่อ  ผักหวาน, หน่อฮุงไฟ หรือหน่อไม้ไฟ!

…เห็ดถอบจะเกิด  หลังจากเกิดไฟเผา,
…ต้นผักหวานจะแตกกิ่งอ่อน  หลังจากถูกไฟเผา,
…ต้นไม้ไผ่จะแทงหน่ออ่อน  หลังจากถูกไฟเผา!

“ไฟมาป่าเป่ง  ไข่มดแดงเต่ง  เตรียมเข่งเก็บเห็ดถอบ”


ไฟเผาป่า…
อาจจะรุนแรงน้อยกว่า ไฟเผาเมือง!

แต่การ เอาจริง กับผู้ที่เผาป่า…เป็นสิ่งจำเป็น ต้องทำ.

การรณรงค์เพื่อ ดซื้อผลผลิตจาการเผาป่า

…จะมี ส่วนช่วยลดหมอกควันพิษ ได้หรือไม่ครับ?

พีระ  พนาสุภน
5 มีนาคม  2555

Still quiet here.sas

Leave a Response