เรื่องกล้วยๆ

“เรื่องกล้วยๆ”…ช่วยคิดกันด้วยนะครับ.

 

คำเฉลย

คำตอบนี้ เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบหนึ่งในหลายๆ คำตอบ.

ในเรื่องการคิด…คำตอบที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมีเพียงคำตอบเดียวเสมอไป.

 

Still quiet here.sas

Leave a Response