การเลือกตั้ง…ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย

การเลือกตั้งคืออะไร ?  ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้ง ?

ประเทศกรีกซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อ  2,000  กว่าปีที่แล้ว …ไม่ได้ใช้วิธีการเลือกตั้ง.  ประชาชนไปออกเสียงโดยตรงด้วยตนเองในสภาประชาน  เพราะจำนวนประชากรยังไม่มีมาก

…เป็นประชาธิปไตยแบบโดยตรง ( Direct  Democracy ).

การเลือกตั้งเป็นการเลือกตัวแทนของตนเองเพื่อไปใช้สิทธิในการออกเสียงแทนตนเองในสภา
…ซึ่งใช้อำนาจอธิปไตยแทนเรา !

…เป็นประชาธิปไตยแบบอ้อมอ้อม ( Indirect Democracy ).

การเลือกตั้ง ส.ส…ยังมีการใช้เงินซื้อเสียง.

ประชากรส่วนหนึ่งของประเทศยังไม่มีอิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจ…ยังต้องอาศัยและพึ่งพาผู้อื่นที่มีอำนาจทางการเงิน   จึงขาดเสรีภาพในความคิดทางด้านการเมืองในการเลือกตั้งผู้แทน…

การใช้เงินเพื่อซื้อเสียง…จึงยังเกิดขึ้น,

ส.ส.ที่ได้จึง ไม่ใช่ตัวแทนที่แท้จริง ของประชาชน.

การเลือกตั้งในรูปแบบปัจจุบันไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย.

การเลือกตั้งในรูปแบบปัจจุบัน…
…ไม่เหมาะกับลักษณะนิสัยของคนไทย.

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน…
…ทำให้ คนในหมู่บ้านแตกแยก.

การเลือกตั้งกำนันและการเลือกตั้งนายก อบต…
…ทำให้ คนในชุมชนแตกแยก.

การเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ได้   สส.  มาเป็นตัวแทน…
…ทำให้คนใน ครอบครัวแตกแยก,
…ทำให้ ประเทศแบ่งสีแบ่งภาค,
…ทำให้ สังคมไทยแตกแยก,
” ที่นี่ประเทศไทย “

เรามีวิธีเลือกตั้งแบบอื่นหรือไม่.?

เรามีวิธีเลือกตั้งแบบอื่นที่ ไม่ต้องเลียนแบบตะวันตก หรือไม่ ?

สังคมตะวันตก…

เป็น สังคมแบบปัจเจกบุคคล ( individualistic  society ),

แต่สังคมไทย

เป็น สังคมแบบครอบครัวขยาย ( collectivistic   society ).

เราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่…คนในหมู่บ้านเป็นพี่น้องกัน,
เป็นลุงเป็นป้า…เป็นน้าเป็นอากัน.
คนไม่รู้จัก…ก็ยังเรียกลุงเรียกป้า,  เรียกน้าเรียกอา  และเรียกพี่เรียกน้อง.

เราควรออกแบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย…หรือไม่ ?

พีระ   พนาสุภน
29  พ.ค. 54

Still quiet here.sas

Leave a Response