สิทธิในการใช้เบนซิน 95

ผมเป็นคนรักรถ…ผมจึงไม่ต้องการใช้น้ำมันแกสโซฮอล

เพราะเคยลองใช้มาแล้ว และพบว่าเครื่องยนต์มีกำลังตกลง อัตราการเร่งไม่เหมือนเดิม.

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัด ผมต้องประสบปัญหาเพราะหาปั๊มที่จำหน่ายเบนซิน 95 ไม่ได้.

ขณะนี้ก็พบว่าในกรุงเทพฯ ปั๊มที่เคยจำหน่ายเบนซิน 95 ก็กำลังทะยอยกันเลิกขาย
เปลี่ยนไปขายแกสโซฮอลสูตร 95.

ผมคิดว่าผมควรจะมี “สิทธิในการใช้เบนซิน 95″ นะครับ.

Still quiet here.sas

Leave a Response