นโยบายประชานิยม

นโยบายประชานิยม คือ นโยบายลดแลกแจกแถม

ที่นำเงิน…

ภาษีของประชาชนไปใช้หาเสียง

เพื่อสร้างความนิยมให้กับ พรรคการเมือง.

เรียนท่าน ก.ก.ต. …นโยบายประชานิยมบางนโยบาย

เข้าข่าย “สัญญาว่าจะให้” หรือไม่ครับ?


นโยบายประชานิยม…บางนโยบาย

“ทำให้ประชาชนจนลง
…จนลง

จนลง
….เพื่อการหาเสียง”.

…ไม่ได้สร้างความยั่งยืน,

ไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวในทางเศรษฐกิจ

และไม่ได้ช่วยลด ความเหลื่อมล้ำ ให้สังคม!


นโยบายประชานิยมเป็นการใช้เงินเราไปหาเสียง.

…สร้างความนิยมให้กับตนเอง

แต่ใช้ เงินภาษี ของประชาชน.

ภาษีจาก เงินเดือน ของพวกเรา,

ภาษีจาก สินค้าที่เราซื้อ.


อัฐยายซื้อขนมยายใช้เงินภาษีของประชาชน,

เพื่อสัญญาว่าจะให้กับประชาชน.

ทำงานการเมืองกันเล่นๆ แบบนี้เองหรือครับ?

พีระ   พนาสุภน

29  พ.ค. 54

Still quiet here.sas

Leave a Response