ระบบแอดมิสชั่นส์ที่เป็นธรรม

“องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์ที่กำหนด

ต้องสามารถใช้วัดสมรรถนะและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ในการศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นสูงได้.”

Download PDF >> 25-ระบบแอดมิสชั่นส์ที่เป็นธรรม

One Response to ระบบแอดมิสชั่นส์ที่เป็นธรรม

Leave a Response