ชะตาชีวิตหลังแอดมิสชั่นส์

“การพลาดหวังอาจสร้างโอกาสที่ดีให้กับชีวิต,

มีคนอีกมากมายที่ไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

แต่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่จบ.”

Download PDF >> 24-ชะตาชีวิตหลังแอดมิสชั่นส์

One Response to ชะตาชีวิตหลังแอดมิสชั่นส์

Leave a Response