ระบบแอดมิสชั่นส์

แอดมิสชั่นส์เป็นระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ไม่เน้นวิธีการสอบ.

แต่เมื่อกระทรวงศึกษาธิการนำเอามาใช้  ยังคงเน้นใช้วิธีการสอบ

และมักจะมีการตั้งคำถามอยู่เสมอว่า

“มีวิธีอะไรดีไปกว่าการสอบ?”

Download PDF >> 23-ระบบแอดมิสชั่นส์

One Response to ระบบแอดมิสชั่นส์

Leave a Response