การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะต้องดูทั้งระบบหรือองค์รวม

โดยต้องปฏิรูปทุกด้านไปพร้อมกัน เพราะการปฏิรูปการศึกษาแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน,

ลำพังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเดียวย่อมไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

One Response to การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

Leave a Response