นโยบายหนังสือเรียนเสรี…แต่ไม่เป็นธรรม

“ถึงเวลาที่กระทรวงศึกษาการควรทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล

เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่ ‘เสรีและเป็นธรรม’

…ไม่ใช่ในฐานะ ‘คู่แข่ง’ กับเอกชน…”

Download PDF >> 18-นโยบายหนังสือเรียนเสรี แต่ไม่เป็นธรรม

One Response to นโยบายหนังสือเรียนเสรี…แต่ไม่เป็นธรรม

  1. เนื้อหามีสาระดีค่ะ

Leave a Response