เรียนฟรี 15 ปี…แจกไม่ดีจะมีปัญหา

เรียนฟรี 15 ปี ยิ่งแจกมากก็ยิ่งดี

แต่…

ต้องระมัดระวังเรื่องวิธีการแจก เพราะถ้าแจกไม่ดีจะมีปัญหา

“วิธีการแจกที่ดีคือ การใช้หลักการกระจายอำนาจ”

Download PDF >> 12-เรียนฟรี 15 ปี แจกไม่ดีจะมีปัญหา

Still quiet here.sas

Leave a Response