รัฐมนตรีศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์

“การศึกษาควรมีจุดมุ่งมายให้ผู้เรียน มีคุณธรรมและปัญญา

กล่าวคือ ต้องเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม,

มีความรู้, รู้จักคิด และลงมือทำ

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.”

Download PDF >> 11-รัฐมนตรีศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์

One Response to รัฐมนตรีศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์

  1. วิสัยทัศน์ที่มีต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ ‘ทำได้จริง’ และ ‘ต้องทำ’ ด้วยนะคะ เราถึงจะกด like อิอิ

Leave a Response