คุณภาพการศึกษาของไทยต้องปรับปรุง

“รัฐบาลใหม่จะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ทั้งในเรื่องครู, ทรัพยากรการศึกษา,
การกระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน”.

Download PDF >>  8-คุณภาพการศึกษาของไทย(ต้องปรับปรุง)

Still quiet here.sas

Leave a Response