คุณภาพการศึกษาไทยในห้องไอซียู

“เยาวชนไทยได้รับการเตรียมตัวไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิต

และการเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ.”

Download PDF >> 7-คุณภาพการศึกษาของไทย(ICU)

Still quiet here.sas

Leave a Response