ความดี

ทุกคนต่างรู้สึกว่าตนเองเป็นคนดี.
คนดีคือคนที่ทำความดี,

แต่ความดีคืออะไร?

Download pdf. >> 4-ความดี

Still quiet here.sas

Leave a Response