การศึกษากับคุณธรรมนำการคิด

“ในเมื่อการศึกษาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้
และกระบวนการของการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ‘การคิด’.
ดังนั้น คุณธรรม จึงควรแทรกอยู่ในกระบวนการคือ
‘การคิด’
ใช่หรือไม่?”

Download PDF >> 2-การศึกษากับคุณธรรมนำการคิด

Still quiet here.sas

Leave a Response