วารสารการศึกษาต้องมาก่อน Vol.2

Time to Change…
ได้เวลาที่คุณครูต้องเปลี่ยนแปลง
ด้วยการสอนให้น้อยลง แต่ให้นักเรียนเรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More),
ด้วยการสอนแบบ “ให้ความรู้สู่การคิด”….ไม่ใช่สอนแบบให้ความเพียงรู้อย่างเดียว
และด้วยการสอนแบบ “ให้เข้าใจและปฏิบัติเป็น”…ไม่ใช่สอนแบบให้เข้าใจเพียงอย่างเดียว

“ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะครับ”.

คลิกที่รูปหน้าปก “การศึกษาต้องมาก่อน” เพื่อ download ฉบับเต็ม!!

Still quiet here.sas

Leave a Response